Om

Litt om Fredmoens historie:


Plassen var opprinnelig en husmannsplass under prestegården, etablert på 1840-tallet, og ble i 1899 solgt til engelskmannen Edwin Martin, som bygde hovedhuset. Det stod ferdig i 1905.


Uthuset er bygd av materialer fra gamle Åfjord kirke, bygd i 1772, revet tidlig på 1880. Ytterdøra er sakrestidøra fra den gamle kirka.


I 1910 ble eiendommen solgt til John de Grey, som senere ble Lord Walsingham. Han gjestet Åfjord om sommeren fram til 1927, med unntak av årene under første Verdenskrig. Lord Walsingham skrev artikler om Åfjord, utgitt i boka «Fish» i 1926.


Under andre verdenskrig bodde unge Åfjordsfamilier her. Den siste krigsvinteren var huset «flyktningebolig», da en familie evakuert fra Finnmark bodde her.

Styret i Fredmoens venner 2022-2023:


Geir Berdahl, leder

Odd Arnevik, nestleder

Solfrid Nygård, styremedlem

Randi Tårnesvik, sekretær

Aud Frønes, kasserer

Maren Flenstad Østgaard, 1. vara 

Odd Normann, 2. vara


org.nr: 992826495


Vil du bli medlem i Fredmoens venner?

Årskontingenten er kr 200,- per medlem.

Betales inn til konto.: 4345.45.47390

Merk innbetalingen med navn og adresse på medlem/medlemmer.