Om

Fredmoen

"the place of peace"

Litt om Fredmoens historie:


Plassen var opprinnelig en husmannsplass under prestegården, etablert på 1840-tallet, og ble i 1899 solgt til engelskmannen Edwin Martin, som bygde hovedhuset. Det stod ferdig i 1905.


Uthuset er bygd av materialer fra gamle Åfjord kirke, bygd i 1772, revet tidlig på 1880. Ytterdøra er sakrestidøra fra den gamle kirka.


I 1910 ble eiendommen solgt til John de Grey, som senere ble Lord Walsingham. Han gjestet Åfjord om sommeren fram til 1927, med unntak av årene under første Verdenskrig. Lord Walsingham skrev artikler om Åfjord, utgitt i boka «Fish» i 1926.


Under andre verdenskrig bodde unge Åfjordsfamilier her. Den siste krigsvinteren var huset «flyktningebolig», da en familie evakuert fra Finnmark bodde her.


Etter krigen kom engelske familier tilbake til sitt ferieparadis ved Stordalselva, inntil de i 1989 solgte stedet til Fredmoens Venner. Anlegget ble restaurert og drives nå som lakselordmuseum. Et sanitærbygg ble reist i 2008.

Styret i Fredmoens venner 2020-2021:


Geir Berdahl, leder

Solfrid Nygård, nestleder

Tore Nesheim, styremedlem

Randi Tårnesvik, styremedlem

Odd Normann, kasserer

Odd Arnevik, 1. vara og sekretær

Aud Frønes, 2. vara


org.nr: 992826495


Vil du bli medlem i Fredmoens venner?

Årskontingenten er kr 200,- per medlem.

Betales inn til konto.: 4345.45.47390

Merk innbetalingen med navn og adresse på medlem/medlemmer.Copyright © All Rights Reserved