Styre- og kontaktinfo

Styret i Fredmoens venner 2023-2024:


Geir Berdahl, leder

Odd Arnevik, nestleder

Solfrid Nygård, styremedlem

Randi Tårnesvik, sekretær

Aud Frønes, kasserer

Maren Flenstad Østgaard, 1. vara

Lars Torp Jensen, 2. vara


org.nr: 992826495


Vil du bli medlem i Fredmoens venner?

Årskontingenten er kr 200,- per medlem.

Betales inn til konto.: 4345.45.47390

Merk innbetalingen med navn og adresse på medlem/medlemmer.Kontaktinfo:


Fredmoens Venner

v/Geir Berdahl

Brannaveien 6

7170 Åfjord


Telefon: 911 68 261

E-post: geirberdahl@gmail.com